Проект за Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДПБФП:   BG16RFOP002-2.073-12247-C01

Бенефициент:  СТАМИ ООД

Обща стойност: 10 000.00 лв.,
от които 8 500.00  лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 04.09.2020 г.
Край: 04.12.2020 г.